แนวโน้มธุรกิจสวนกล้วยไม้ในต่างแดน

July 30th, 2014

umcpkdphi
ในปัจจุบันการทำธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม้ เป็นที่นิยมอย่างมากเพราะมีหลากหลายหนทางในการทำธุรกิจ เช่น เปิดร้านขายดอกไม้ การทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ การจัดสวน และ การทำสวนดอกไม้ ซึ่งพอจะยกตัวอย่าง ธุรกิจทำสวนดอกไม้ดังนี้

ธุรกิจสวนกล้วยไม้ เนื่องจากในบรรดาไม้ดอกไม้ประดับแล้ว กล้วยไม้เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก นอกจากจะสวยงามแล้วกล้วยไม้ยังสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานด้วย กล้วยไม้จึงเป็นดอกไม้ที่นิยมนำมาตกแต่งกันอย่างแพร่หลาย และยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลด้วย

แนวโน้มธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ที่สำคัญของไทย

1.ญี่ปุ่น โดยที่ประเทศไทยจะส่งออกทั้งดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้มากเป็นอันดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันนั้นมีคู่แข่งขันจากประเทศต่างๆเพิ่มขึ้น

2.สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยกลาดกล้วยไม้นำเข้าของสหรัฐฯนั้นสามารถแบ่งออกเป็นกล้วยไม้สกุลหวายและสกุลอื่นๆ

3.สหภาพยุโรป ก็เป็นประเทศหนึ่งที่สำคัญในการนำเข้ากล้วยไม้ โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกกล้วยไม้ที่สำคัญของสหภาพยุโรป ซึ่งรองจากญี่ปุ่นและสหรัฐฯ

ปัจจัยเสี่ยงของการส่งออกกล้วยไม้ คือ ความต้องการในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยต้องการความแปลกใหม่และหลากหลาย แต่ประเทศไทยนั้นมีการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้น้อย จึงทำให้ประเทศไทยเสียตลาดบางส่วนให้กับประเทศอื่นๆไป เช่น ไต้หวัน สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีการสร้างศูนย์เทคโนโลยีกล้วยไม้และเอกชนเข้าไปใช้ประโยชน์ทำให้การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าได้ดี ซึ่งถ้าผู้ส่งออกของประเทศไทยนั้นหันมาพัฒนาในด้านพันธุ์และเทคโนโลยีจะจะสามารถดึงตลาดกลับมาได้ ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าประเทศคู่แข่งนั้นมีการผลิตดอกกล้วยไม้ที่มีคุณภาพมากขึ้น ได้แก่ ไต้หวัน สิงคโปร์และมาเลเซีย ฉะนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องหาแนวทางในการพัฒนากล้วยไม้ส่งออกอย่างเร่งด่วน

อุตสาหกรรมกล้วยไม้ของประเทศไทยได้ขยายตัวเป็นอย่างมากในปัจจุบันเมื่อเทียบกับดอกไม้ชนิดอื่นๆ ทั้งด้านพื้นที่ปลูก และจำนวนผู้ปลูก กล้วยไม้จึงนับเป็นไม้ดอกที่สำคัญอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็นพืชที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น

Categories: เรื่องธุรกิจ

Tags: , , Comments Off

การนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้เป็นการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้

June 21st, 2014

 

ในอดีตร้านจัดดอกไม้ถูกมองว่าน่าจะเติบโตได้ยากเพราะดอกไม้สดยังจัดเป็นสินค้าประเภทไม้ก่อประโยชน์ในด้านอุปโภคบริโภค แต่ปัจจุบันความนิยมในการส่งดอกไม้เพื่อเป็นตัวแทนในการแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจร้านจัดดอกไม้ขนาดตัวเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งคาดกันว่ามีร้านจัดดอกไม้กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,000 ร้านในปัจจุบัน โดยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลประมาณร้อยละ 50 ส่วนที่เหลืออยู่ในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะเมื่อใหญ่ๆ

ธุรกิจร้านจัดดอกไม้เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้โดยไม่ยากนักเพียงแต่มีความรู้ในเรื่องวิธีการจักดอกไม้ก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจได้แต่ในความเป็นจริงแล้วธุรกิจร้านจัดดอกไม้ที่ประสบผลสำเร็จนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีความชำนาญ รวมทั้งมีความตั้งใจในการทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง เพราะร้านจัดดอกไม้ในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง

ดังนั้นถ้าขาดความตั้งใจและไม่มีความชำนาญในการทำธุรกิจก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จดังที่ต้องการได้ ถึงแม้ว่าการทำธุรกิจนี้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการแต่โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจนี้ก็มีอยู่มาก ทั้งนี้เพราะร้านจัดดอกไม้ในกรุงเทพเมืองใหญ่กระจุกตัวอยู่ในใจกลางเมืองเสียเป็นส่วนมาก แหล้งชุมชนอยู่ไกลออกไปยังไม่ค่อยมีร้านจัดดอกไม้มากนัก ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการหลายรายมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการที่จะลงทุนเปิดร้านจัดดอกไม้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อที่จะหาสถาที่ตั้งร้านให้เหมาะสม เพราะการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น สถานที่ตั้งร้านเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะหากเปิดกิจการในพื้นที่ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายน้อย โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็น้อยลง้วยเช่นกัน

การนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้เป็นการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด เพื่อให้เกิดความแตกต่างทางการแข่งขัน ในรูปของตัวผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขายทำให้ยอดการจำหน่ายเพิ่มจึ้น

การประมาณการใช้เงินทุนหมุนเวียนถือเป็นขั้นตอนสำคุญ เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบความต้องการการใช้ทรัพยากรการเงินทุนของธุรกิจที่ดำเนินอยู่ เพื่อจะสามารถจัดสรรการใช้ปรัพยากรการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์ปัจจุบันในด้านการแข่งขัน ร้านดอกไม้จะต้องเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกค้าที่เข้มข้นขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้หลายแห่ง ดังนั้นธุรกิจร้านดอกไม้หันมาพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้า และบริการของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตามสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะดำรงอยู่ในธุรกิจนี้ต่อไปได้ตลอดไป

Categories: เรื่องธุรกิจ

Tags: , Comments Off

สินค้าส่งออกที่สำคัญหนึ่งของประเทศไทยอย่างดอกไม้ประดิษฐ์

June 2nd, 2014

การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยฝีมือมนุษย์เป็นศิลปะที่มีความละเอียดอ่อน

มุ่งหวังที่จะดำรงความงดงามตามธรรมชาติของดอกไม้ให้คงอยู่ ไม่ร่วงโรย เหี่ยวเฉา การทำดอกไม้ประดิษฐ์จึงเริ่มต้นที่การใช้ความสังเกต ศึกษา ค้นคว้า รูปลักษณะ สีสันตามธรรมชาติของดอกไม้แต่ละชนิด แต่ละประเภท แล้วถ่ายทอดการทำออกมาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์อาจถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบางชนชาติที่มีการสืบทอดการประดิษฐ์ดอกไม้มายาวนาน ในปัจจุบันนี้คนรุ่นหลังได้รับการสืบทอดการทำดอกไม้ประดิษฐ์มาจากรุ่นบรรพบุรุษ ซึ่งสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

การประดิษฐ์ดอกไม้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ผู้ประดิษฐ์จะต้องเป็นผู้ที่มีความรักในศิลปะด้านนี้เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายาม อดทน รักความสะอาด และเป็นคนช่างสังเกต เนื่องจากดอกไม้มีอยู่ทั่วไป การประดิษฐ์ดอกไม้สามารถประดิษฐ์ได้จากวัสดุต่างๆหลายอย่าง เช่น ประดิษฐ์จากผ้า ใบบาง เปลือกข้าวโพด เปลือกหอย เกล็ดปลา รังไหม ฯลฯ ที่สามารถประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันได้

ดอกไม้ประดิษฐ์สมัยนี้เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติถ้ามีฝีมือสวยงามก็สามารถส่งออกไปต่าง ประเทศได้มีหลายคนที่ยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลัก วัสดุในการทำดอกไม้ประดิษฐ์ก็จะมีหลายอย่างที่สามารถทำได้ เช่น โฟม ผ้าออร์แกนซา กระดาษย่น กระดาษสาเป็นต้น วิธีในการทำไม่ยาก ใช้อุปกรณ์น้อย แต่อยู่ที่ฝีมือมากกว่า

อุตสาหกรรมดอกไม้ประดิษฐ์

มีการพัฒนารูปแบบสีสันและเพิ่มความสวยงามโดยอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร และวัตถุดิบที่ทันสมัยเข้ามาช่วยทำให้การผลิตในแต่ละครั้งได้ปริมาณมาก อย่างไรก็ตามในบางขั้นตอนยังจำเป็นต้องอาศัยฝีมือและความชำนาญของแรงงานเนื่องจากต้องการความประณีต ซึ่งลักษณะการผลิตเป็นการผสมผสานความหลากหลายของจินตนาการให้มีรูปแบบคล้ายธรรมชาติให้มากที่สุด นอกเหนือจากดอกไม้แล้วยังมีใบไม้ ผลไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ซึ่งมีพัฒนาการจากชนิดลำต้นพลาสติกมาเป็นลำต้นจริง

ดอกไม้ประดิษฐ์เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญหนึ่งของประเทศไทย

ที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ในระดับสูง สามารถนำรายได้จากต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก การส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์ของประเทศไทยขึ้นอยู่กับตลาดใหญ่เพียงตลาดเดียว คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์ไปยังสหรัฐอเมริกา ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และปัญหาต่อเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ราคาขายสินค้าสูงขึ้น ซึ่งปัญหานี้เป็นอุปสรรคสำคัญในการขยายตลาดสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิตินั้น เพื่อเป็นการยืนยันข้อสรุป ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ปรากฎว่า ทางด้านอุปสงค์ ราคาส่งออกมีผลต่อปริมาณความต้องการจากต่างประเทศมาก ในขณะที่อุปทานกลับตรงข้าม

Categories: เรื่องธุรกิจ

Tags: , , Comments Off

ธุรกิจร้านดอกไม้เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้มีความนิยมในการใช้ดอกไม้เป็นสื่อในโอกาสต่างๆ

April 30th, 2014

ธุรกิจร้านดอกไม้นับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยในวงการไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากจะส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้จัดดอกไม้แล้ว ยังสร้างอาชีพให้แก่ผู้ปลูกไม้ตัดดอกเพื่อส่งร้านดอกไม้อีกด้วย ธุรกิจร้านดอกไม้เป็นธุรกิจการให้บริการแต่ต้องเก่งในเรื่องการบริหาร นอกจากจะใช้ฝีมือในการจัดดอกไม้แล้ว ความรอบรู้และเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับธุรกิจก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่จำเป็นต้องมีนอกเหนือจากทุนทรัพย์ ถ้าจะเปิดร้านดอกไม้นั้นเงินทุนเป็นปัจจัยแรกที่ต้องมีและต้องเป็นเงินทุนหมุนเวียนด้วย ต่อไปคือทำเลที่ตั้งของร้านต้องดูว่าบริเวณนั้นมีอะไรบ้าง คือความน่าจะเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ และอย่าลืมว่าร้านดอกไม้มีเปิดเยอะก็ปิดเยอะเช่นกัน การที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจใดก็ตามต้องศึกษาข้อมูลและวางแผนให้ดี

การนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้เป็นการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด เพื่อให้เกิดความแตกต่างทางการแข่งขันในรูปของตัวผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขายทำให้ยอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้น การประมาณการใช้เงินทุนหมุนเวียนถือเป็นขั้นตอนสำคุญ เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบความต้องการการใช้ทรัพยากรการเงินทุนของธุรกิจที่ดำเนินอยู่ เพื่อจะสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการแข่งขัน ร้าดอกไม้จะต้องเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกค้าที่เข้มข้นขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้หลายแห่ง ดังนั้นธุรกิจร้านดอกไม้หันมาพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้า และบริการของตนเองอยู่ตลอดเวลา

ปัจจัยภายในสำหรับธุรกิจร้านดอกไม้

- ต้องมีความรู้และความสามารถในด้านการจัดตกแต่งดอกไม้เป็นอย่างดี
- หาความแปลกใหม่ ความสร้างสรรค์เพิ่มนำมาพัฒนาร้านอยู่ตลอดเวลา
- เรียนรู้ตามเว็บไซค์หรือจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดดอกไม้เพื่อนำมาพัฒนาร้านตลอดเวลา
- มีความรับผิดชอบให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ปัจจัยภายนอกสำหรับธุรกิจร้านดอกไม้

- ปัจจุบันนิยมการส่งดอกไม้ในโอกาสต่างๆเพิ่มมากขึ้น
- การรับวัฒนธรรมตะวันตกในการส่งมอบดอกไม้แสดงถึงความเคารพ ความชื่นชม ความยินดี และความเสียใจปัจจุบันสังคมไทยได้นำมาถือเป็นประเพณีปฏิบัติเช่นเดียวกันกับอารยะธรรมต่างประเทศ
- การจัดรูปแบบของดอกไม้ที่มีความแตกต่างต่อธุรกิจเดียวกันย่อมทำให้สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าได้ดีกว่าคู่แข่งยังไม่มีการปรับตัวต่อสภาแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

Categories: เรื่องธุรกิจ

Tags: , , Comments Off

มือใหม่เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ที่ง่ายกับการเปิดร้านค้าออนไลน์จากเว็บไซต์สำเร็จรูป

March 7th, 2014

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ไม่ยากอย่างที่คิด

สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกใช้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์กับทางเว็บไซต์สำเร็จรูปที่มีระบบต่างๆในการใช้งานที่ง่ายและยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงอีกด้วยเพราะสามารถเลือกใช้งานแพคเกจร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการได้ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 400 บาทเทานัานก็สามารถที่จะเปิดร้านค้าออนไลน์ได้เป็นเวลา 1 ปีแล้ว รวมถึงยังวช่วยทำให้การสร้างเว็บไซต์ที่รวดเร็วอีกด้วย เพราะสามารถที่จะเลือกออกแบบเว็บไซต์ในส่วนต่างๆที่ต้องการได้เองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Logo, Banner, Background หรือ Design ที่มีให้เลือกใช้งานอย่างมากมายในระบบหลังบ้านที่ผู้ใช้งานสามารถทำการปรับแต่งได้อย่างหลากหลาย หรือหากว่าใครที่อยากาจะทำให้การสร้างเว็บไซต์ของเรานั้นออกมาไม่เหมือนใครก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้กับแพคเกจในการเปิดร้านค้าออนไลน์อย่าง New Design หรือ Premium Template ที่เป้นอีกหนึ่งแพคเกจที่ได้รับความนิยมจากาผู้ใช้งานเป็นอย่างมากในเวลานี้

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์นั้นไม่ได้อยากอย่างที่คิดเพียงแค่สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์เท่านั้น

การเริ่มต้นธุรกิจออไลน์นั้นสำรหับหลายๆคนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินไป แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นธุรกิจออนไลน์นั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยเพียงแค่สร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและเหมาะสมขึ้นมาเท่านั้น จากนั้นก็ทำการโปรโมทเว็บไซต์ของเราให้เป็นที่รู้จักของผุ้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเท่านั้นก้สามารถที่จะหารายได้ให้กับการทำธุรกิจออนไลน์ของเราได้แล้ว โดยในเวลานี้สามารถที่จะเลือกใช้งานร้านค้าออนไลน์มาเป็นตัวช่วยสำหรับการสร้างเว็บไซต์ของเราได้อีกด้วย ซึ่งการเลือกใช้งานร้านค้าออนไลน์นั้นสามารถที่จะประหยัดเวลาในการสร้างเว็บไซต์ืได้เป็นอย่างมาก เพราะมีทุกอย่างที่ผุ้ใช้งานต้องการอยู่ในระบบบสำเร้จรูปที่สามารถเลือกทำการออกแบบเว็บไซต์และดีไซน์ในส่วนต่างๆได้หลากหลาย รวมถึงยังสามารถที่จะลงข้อมูลสินค้าและบริการภายในเว็บไซต์ของเราได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นก็สามารถที่จะเริ่มต้นขายของออนไลน์กันได้เลย ซึ่งสามารถที่เลือกแพคเกจสำรหับการเปิดร้านค้าออนไลน์โดยการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปที่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่มีระบบการใช้งานที่ง่ายและรองรับต่อการทำธุรกิจออนไลน์ในเวลานี้เป็นอย่างมาก จึงทำให้เป็นผู้ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นของประเทศไทยเลยทีเดียว

Categories: เรื่องธุรกิจ

Tags: , , , , Comments Off

Feed

http://www.umcpkdphi.org /